Plan Nabożeństw w Radomiu  

                         

Zapraszamy na nabożeństwa w  sierpniu
  By udział w nabożeństwach był bezpieczny, prosimy wszystkich o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa.