Plan Nabożeństw w Radomiu  

  Lipiec 2018


   1 lipca o godz. 10.00 - 5 Niedziela po Trójcy Św.

   Sakrament Chrztu Świętego
   nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.
  
  8 lipca o godz. 10.00 -  6 Niedziela po Trójcy Św.

   15 lipca
o godz. 10.00 -
7 Niedziela po Trójcy Św.
   Sakrament Chrztu Świętego
   nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.

   22 lipca
o godz. 10.00 - 8
Niedziela po Trójcy Św.
  
   29 lipca o godz. 10.00 -  9 Niedziela po Trójcy Św.
  Uroczyste zakończenie English Camp
  nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.

  Sierpień 2018


   5 sierpnia o godz. 10.00 - 10 Niedziela po Trójcy Świętej


   12 sierpnia o godz. 10.00 - 11 Niedziela po Trójcy Świętej


   19 sierpnia o godz. 10.00 - 12 Niedziela po Trójcy Świętej

   nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.


   26 sierpnia o godz. 10.00 - 13 Niedziela po Trójcy Świętej


  Wrzesień 2018


   2 września o godz. 10.00 - 14 Niedziela po Trójcy Świętej

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.