Plan Nabożeństw w Kielcach  

 

Zapraszamy na nabożeństwa

w  sierpniu
By udział w nabożeństwach był bezpieczny, prosimy wszystkich o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa.