Plan Nabożeństw w Kielcach  

 
  Lipiec 2018


   8 lipca o godz. 10.00 -  6 Niedziela po Trójcy Św.

 
   22 lipca o godz. 10.00 - 8 Niedziela po Trójcy Św.
   nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.

  Sierpień 2018


   12 sierpnia o godz. 10.00 - 11 Niedziela po Trójcy Świętej


    26 sierpnia o godz. 10.00 - 13 Niedziela po Trójcy Świętej

    nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.


   Wrzesień 2018


   9 września o godz. 10.00 - 15 Niedziela po Trójcy Świętej

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

   nabożeństwo połączone ze Spowiedzią i Komunią Św.