I faza remontu 05/2011  
Skuty cokół - elew. zachodnia
Skuty cokół - elew. zachodnia
Skuty cokół - wejście główne
Skuty cokół - wejście główne
Skuty cokół - elew. wschodnia
Skuty cokół - elew. wschodnia
Skuty cokół - elew. wschodnia
Skuty cokół - elew. wschodnia
Zabezpieczone wnętrze kościoła
Zabezpieczone wnętrze kościoła
Skuty skorodowany tynk
Skuty skorodowany tynk
Skuty skorodowany tynk
Skuty skorodowany tynk
Skuty skorodowany tynk
Skuty skorodowany tynk
Otwory iniekcyjne
Otwory iniekcyjne
Otwory iniekcyjne
Otwory iniekcyjne
Płukanie otworów iniekcyjnych
Płukanie otworów iniekcyjnych
Wlewanie środka iniekcyjnego
Wlewanie środka iniekcyjnego
Skuwanie tynków w zakrystii
Skuwanie tynków w zakrystii
Skuwanie tynków w zakrystii
Skuwanie tynków w zakrystii
Otwory iniekcyjne na zewnątrz
Otwory iniekcyjne na zewnątrz
Otwory iniekcyjne na zewnątrz
Otwory iniekcyjne na zewnątrz