VI faza remontu 10/2011  
Prace przy cokole od strony wschodniej
Prace przy cokole od strony wschodniej
Piaskowanie gazonów
Piaskowanie gazonów
Piaskowanie gazonów
Piaskowanie gazonów
Więźba dachowa w trakcie prac rekonstrukcyjnych
Więźba dachowa w trakcie prac rekonstrukcyjnych
Więźba dachowa w trakcie prac rekonstrukcyjnych
Więźba dachowa w trakcie prac rekonstrukcyjnych
Więźba dachowa w trakcie prac rekonstrukcyjnych
Więźba dachowa w trakcie prac rekonstrukcyjnych
Więźba dachowa w trakcie prac rekonstrukcyjnych
Więźba dachowa w trakcie prac rekonstrukcyjnych
Więźba dachowa po rekonstrukcji
Więźba dachowa po rekonstrukcji
Więźba dachowa po rekonstrukcji
Więźba dachowa po rekonstrukcji
Więźba dachowa po rekonstrukcji
Więźba dachowa po rekonstrukcji
Docieplenie połaci dachowych
Docieplenie połaci dachowych
Docieplenie połaci dachowych
Docieplenie połaci dachowych
Docieplenie połaci dachowych
Docieplenie połaci dachowych
Docieplenie połaci dachowych
Docieplenie połaci dachowych
Fragment gotowego pokrycia dachowego od południowej strony
Fragment gotowego pokrycia dachowego od południowej strony
Obrobiony komin
Obrobiony komin