Cennik opłat cmentarnych  

CENNIK OPŁAT
OBOWIĄZUJĄCY NA  ZABYTKOWYM CMENTARZU

PARAFII EWANGELICKO – AUGSBURSKIEJ

W RADOMIU

cennik2021rok.pdf