2023-09-18

Jarmark na Zgromadzeniu ŚFL


W Krakowie odbyło się  Zgromadzenie Ogóle Światowej Federacji Luterańskiej. (ŚFL)
Na Jarmarku, gdzie prezentowały swoją działalność różne kościoły był  i nasz, Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce
Cieszymy się że nasza parafia też była reprezentowana 🙂

OSTATNIE