2023-01-25

Język Polski na Parafii


Na Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Radomiu trwają intensywne lekcje języka polskiego.

Projekt: Pokonuję bariery – dla siebie i swojej rodziny, ma na celu pomóc Uchodźcom z Ukrainy, w nauce języka polskiego. Jedną z pilniejszych  potrzeb jest  opanowanie przez nich języka kraju, w którym znaleźli schronienie. Uchodźcy z Ukrainy pomimo iż często posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, nie zdobywają pracy zgodnej z ich dotychczasowymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Największą barierą jest słaba znajomość języka polskiego.

Podręczniki według których odbywa się nauka uwzględnia Europejski system kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Nauka odbywa się w dwóch grupach: początkowa (7 osób) i zaawansowana (13 osób). Zajęcia obejmują 3 godziny po 60 minut w tygodniu. Łącznie 20 tygodni. Nauczycielem jest profesjonalny nauczyciel języka polskiego mający umiejętności do nauki obcokrajowców.

Wierzymy, że pokonanie bariery językowej ułatwi Uchodźcom podjęcie atrakcyjnej i dającej satysfakcję pracy, a także podniesie komfort życia całej rodziny i pomoże odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Cieszymy się, że jako Parafia Ewangelicka w Radomiu możemy brać w tym udział. 🙂


OSTATNIE