KAZANIA

Zapraszamy do przesłuchania Naszych kazań

2. Księga Mojżeszowa 33, 17-23

22 stycznia 2023 roku - 3. niedziela po Epifanii

Księga Izajasza 55, 6-12a

12 lutego 2023 roku - 2. niedziela przed Pasją

Ewangelia Marka 12, 1-12

26 lutego 2023 roku - 1. Niedziela Pasyjna

List do Filipian 4, 4-7

19 marca 2023 roku - 4. Niedziela Pasyjna

Ewangelia Jana 1, 35-49

9 lipca 2023 roku - 5. Niedziela po Trójcy Św.

Ewangelia Mateusza 6, 11

1 października 2023 roku - Święto Żniw